Geplaatst op 7 mei 2014.

Burg. Kruijffbad Steenderen: de geschiedenis

Rieks Eggens, voorzitter van de initiatiefgroep tot behoud van de sportaccommodaties Bronckhorst West, hield een mooie speech tijdens de opening van het zwembad over onder meer het ontstaan van het zwembad in Steenderen. Lees zijn verhaal hier:

“Ik wil beginnen met een citaat van Rob Berends, columnist van de Gelderlander, van april dit jaar:

Het pad van nee naar ja leidt via nee, tenzij en ja, mits. Het is een eeuwenoude route, die niet officieel staat aangegeven maar toch bij iedereen bekend is. Een weg door onherbergzaam gebied is het, waar een akelige wind staat. Bloemen groeien hier niet, en als ze er zouden staan, zou men ze vertrappen.

Het is een aardige weergave van de weg die wij de afgelopen drie jaar hebben afgelegd om tot deze feestelijke dag te komen.

Maar eerst een stukje geschiedenis:

In 1963 namen meester de Grip en de heer Ab van Wilsum het initiatief om ook in Steenderen een zwembad te realiseren. Met een kermiswagen, geïnitieerd door mevrouw van Wilsum, werd de bevolking gemobiliseerd. Een voorlopig bestuur werd gevormd door de heren van Wilsum, Nieuwenhuis en Koekkoek. Als leuke bijkomstigheid: dit was een broer van de opa van het huidige bestuurslid Nicole Koekkoek.

Een collecte onder de bevolking van Steenderen, Olburgen, Rha, Toldijk en Baak en diverse acties daarna zorgden voor de eerste 30.000 gulden. Het bad kwam er. Burgemeester de Kruijff verzette op 15 augustus 1970 de laatste spa grond en op 1 mei 1971 mocht hij het bad openen .Hij was sinds 1967 voorzitter van de stichting Zwembad Steenderen.

In de beginjaren werd het beheer gevoerd door dit stichtingsbestuur met hulp van vele vrijwilligers. Deze vrijwilligers organiseerden zich in het ACZ op 21 april 1978. Jaren later, in 1992, is de exploitatie overgenomen door de gemeente Steenderen.

Het leven is een soort golfbeweging, want nu is de gemeente Bronckhorst genoodzaakt om de zwembaden weer af te stoten en op de exploitatie van de sporthallen te bezuinigen. En ook nu is er een burgerinitiatief nodig om in de toekomst het zwembad te behouden.

Begin 2012 werden wij uitgedaagd door de gemeente Steenderen: het zwembad zou gesloten worden er er moest €50.000 bespaard worden op de sporthal, tenzij…….

De muziek, de sportverenigingen en het Steenderens Belang hebben de koppen bij elkaar gestoken om samen met de school de sportaccommodaties in Bronckhorst West in stand te houden. Er is een werkgroep gevormd, vele vergaderingen en overleggen gepleegd en er werd tenslotte een exploitatiebegroting ingediend, die door de gemeente en gemeenteraad eindelijk werd goedgekeurd.

Er hebben zich ruim honderdtwintig vrijwilligers aangemeld om samen de schouders er onder te zetten onder het motto: “Wees sportief, help een handje”. De donateursactie heeft een fantastisch bedrag opgeleverd en diverse bedrijven hebben hun steentje bijgedragen.

Wij kunnen en willen ons zwembad niet vergelijken met één van de andere baden in Bronckhorst. Wij hebben de unieke omstandigheid dat er sportvoorzieningen en een school, een zwembad en de Aviko tegen elkaar aanliggen en die elkaar willen en kunnen versterken.

Vanaf deze plek wil ik iedereen die er aan heeft bijgedragen om onze plannen tot een succes te maken heel, heel hartelijk bedanken en het nieuwe bestuur van de stichting Sport Cultuur en Educatie veel succes wensen zodat wij nog jaren van dit complex gebruik kunnen maken.”

Wij hopen snel weer activiteiten te kunnen melden op de agenda voor zwemseizoen 2021


Deel dit bericht

Inschrijven nieuwsbrief

Openingstijden zwembad Steenderen 2021

Van zaterdag 15 mei tot en met 19 september 2021 zijn wij voornemens het zwembad te openen! Openstelling is alleen voor abonnementhouders. Dit in verband met COVID-19.

Lees hier de uitgebreide informatiebrief van onze voorzitter Jaap van de Vosse.

Bijzondere dagen en vakantieperiode:
23 mei – 1e Pinksterdag (zondag)
24 mei – 2e Pinksterdag (maandag)
17 juli t/m 29 augustus (zomervakantie)

Verdere invulling van de openingstijden zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt op deze pagina.

TIJDENS SLECHT WEER KAN HET PERSONEEL BESLISSEN DAT HET BAD (TIJDELIJK) GESLOTEN WORDT.


I.V.M. DE CORONA-MAATREGELEN KAN HET PERSONEEL BESLISSEN TIJDELIJK DE POORT TE SLUITEN.