Geplaatst op 5 februari 2020.

Prachtig resultaat enquête over zwemles en zwemsport

Onze zwemlessen en zwemsporten zijn belangrijke onderdelen voor het voortbestaan van ons zwembad. We zijn daarom in 2018 gestart met een jaarlijks tevredenheidsonderzoek. We proberen zo ieder jaar nieuwe verbeterpunten aan te pakken. Hoe waren de reacties over het zwemseizoen van 2019? Hier de (mooie) resultaten!

Het zwembad is van ons allemaal en daarom willen we ook zo transparant mogelijk zijn over de gang van zaken. Marijke Melsert maakte daarom een samenvatting van de resultaten uit de enquête over zwemlessen en zwemsporten 2019, en vergelijkt ze hieronder met de resultaten van 2018. Er waren respectievelijk 49 en 50 reacties op deze enquête.

Algemene conclusie

Over de hele linie – met op 1 vraag een uitzondering – is de tevredenheid op alle fronten gestegen. Dat is een prachtig resultaat. Het team heeft naar aanleiding van de resultaten uit 2018 diverse maatregelen genomen, zoals geen vakantie-opname door de vaste krachten tijdens de zomervakantie, de informatie vooraf verduidelijken, een workshop communicatie en de introductie van een digitaal leerlingvolgsysteem voor de lessen. Dat heeft blijkbaar heel goed gewerkt! Vooral op het gebied van communicatie zijn de resultaten flink gestegen daardoor.

De groep aquasporters is de enige zwemsport die ‘iets minder’ heeft gekregen dan men vooraf had verwacht, ook al is toch 70 % tevreden over deze zwemsport. De diverse opmerkingen bij de antwoorden (voornamelijk over de starttijd, tijdsduur en de intensiteit van de training) geven stof tot analyse en tips voor verbetering. De medewerkers beraden zich hierop. Positief was vooral de sfeer, het warme water, schone zwembad en de afwisseling in lessen.

Resultaten tevredenheidsonderzoek

Wij geven hieronder bij de resultaten telkens eerst de gestelde vraag >
en daaronder een samenvatting van de antwoorden

Antwoorden onderdeel zwemsport: 

De informatie was voor aanvang van de zwemsport duidelijk >
Men vindt de informatie vooraf duidelijk, er zijn dit jaar geen ‘oneens’ reacties.

Gedurende het seizoen was er voldoende tussentijdse informatie >
Dit jaar is dat duidelijk verbeterd (nu 70 % tegenover 50 %).

De aquasport voldeed aan mijn verwachtingen >
Dit jaar is dat iets gedaald (nu 70 % tegenover 80 %), en meer ontevredenheid.

Heeft u tussentijds contact gehad met de medewerkers over de aquasport >
Dat is qua score gelijk gebleven.

Over welk onderwerp heeft u contact gehad >
Er is meer contact geweest over aquajogging, en het mbvo. Minder over trimzwemmen en het ouder-en-kind-zwemmen en de borstcrawl-cursus.

U heeft contact gehad. Is uw vraag naar tevredenheid behandeld door onze medewerkers >
Dit jaar is 70 % tevreden tegenover 60 % vorig jaar. Dus dat is mooi gestegen.

Welk rapportcijfer zou u geven (1 -10) >
Dit is gestegen. Vorig jaar gaf 66 % een dikke voldoende, dus een 7 of hoger, dit jaar is dat zelfs 76 %.

Al met al een zeer mooie score, en zoals gezegd zullen we met het team de verbeterpunten doorlopen en waar mogelijk oppakken!

Antwoorden onderdeel zwemlessen:

Wat is hoogst diploma dat is gehaald >
Er zijn weinig reacties van ouders van kinderen die het A-diploma hebben gehaald, en veel meer uit de groep die een B-diploma heeft behaald. 

De informatie was vooraf duidelijk >
Dit is sterk verbeterd, vorig jaar was ruim 80 % tevreden, nu is dat maar liefst 91 %.

Gedurende het seizoen was er voldoende tussentijdse informatie >
Dit is enorm verbeterd, vorig jaar was ruim 40 % tevreden, nu is dat 73 %. Het aantal maal ‘oneens’ is sterk gedaald. 

De zwemles voldeed aan mijn verwachtingen >
Ook dit is sterk verbeterd, vorig jaar was ruim 58 % tevreden, nu is dat 73 %. Het aantal maal ‘oneens’ is sterk gedaald. 

Heb je tussentijds contact gehad met de medewerkers over de zwemles >
Er is minder tussentijds contact nodig geweest.

Over de zwemles voor welk diploma heb je tussentijds contact gehad met de medewerkers >
Er is nu minder contact over de lessen A geweest en meer over het B-diploma. 

Is je vraag naar tevredenheid behandeld door onze medewerkers >
Dit is enorm sterk verbeterd, vorig jaar was 60 % tevreden, nu is dat een mooie 88 %.

Welk rapportcijfer zou u geven (1 -10) >
Dat is sterk verbeterd: dit jaar geeft ruim 86 % een 7 of hoger tegenover 62 % vorig jaar.

Bij de negatieve opmerkingen werd een aantal keer de starttijd van de les genoemd en de manier van communiceren. Veel positieve reacties over de persoonlijke en professionele manier van lesgeven, enthousiaste benadering van de kinderen, ook fijne reacties vaak over het warme zwemwater en het feit dat er meerdere instructeurs in het water aanwezig zijn.

En een heel zinnige toevoeging van een ouder vonden wij: ‘Veel kinderen stoppen nu bij B, het is belangrijk zowel ouders als kinderen positief te blijven stimuleren om met plezier ook C te gaan halen. Ik denk dat hier nog veel te halen valt!’

Leerlingvolgsysteem

Dit jaar is er een extra blok vragen toegevoegd over het nieuwe leerlingvolgsysteem dat sinds 2019 in gebruik is genomen. De resultaten:  

– ruim 91 % vindt het systeem gebruiksvriendelijk
– ruim 86 % vindt de communicatie over de voortgang een pluspunt, evenals 30 % de informatie over de inhoud en over lesuitval een pluspunt vindt
– ruim 80 % geeft als rapportcijfer een 7 of hoger

We gaan hier komend seizoen dus zeker mee door!

Iedereen zeer bedankt voor het invullen van de enquête en dank voor de vele lieve opmerkingen die onderaan het formulier werden vermeld! We gaan komend seizoen weer enthousiast verder.

Meer nieuws over zwembad Steenderen lees je hier…  


Deel dit bericht

Inschrijven nieuwsbrief

(voorlopige) Openingstijden zwembad Steenderen 2022

Van zaterdag 30 april tot en met 18 september 2022 gaat de poort open van het zwembad!

Ook dit seizoen moet er vooraf aan het banenzwemmen (m.u.v. ‘Vroege Vogels’ op vrijdagmorgen 7.00 – 9.00 uur) telefonisch (dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-11.00 uur 06-23 50 55 85) of aan de kassa een reservering gemaakt worden. Zwemmers vanaf 14 jaar mogen maximaal 2 keer per week, 1 uur per keer banen komen zwemmen tijdens het daarvoor bestemde tijdsvak. Reserveren kan tot maximaal twee weken vooruit.

** Op dit tijdstip is geen permanent toezicht aanwezig van het badpersoneel op het peuterbad. Het gebruik van het peuterbad is dan ook op eigen verantwoordelijkheid.

! Tijdens slecht weer kan het personeel beslissen (tijdelijk) de poort te sluiten.

Maandag
16.00 – 18.00 uur Zwemlessen A
18.15 – 19.00 uur Zwemclub
(tijdens de zomervakantie geen zwemclub)
19.00 – 19.45 uur Aqua Sport (groep 1)
20.00 – 20.45 uur Aqua Bootcamp
Dinsdag
9.00 – 10.00 uurBanenzwemmen
vanaf 14 jaar
(vooraf telefonisch of bij de kassa reserveren verplicht)
10.00 – 11.00 uur Banenzwemmen
vanaf 14 jaar
(vooraf telefonisch of bij de kassa reserveren verplicht)
9.00 – 11.00 uurPeuterbad**
(Voor baby(‘s)/peuter(s) samen met ouder(s)/verzorger(s))
11.00 – 14.00 uur Schoolzwemmen
11.00 – 16.45 uurRecreatief zwemmen
(zonder reservering, personeel kan bij drukte (tijdelijk) de poort sluiten)
16.45 – 17.30 uur Meer Bewegen Voor Ouderen
17.30 – 18.00 uur Zwemlessen B / Zwemvaardigheid 1/2
18.15 – 19.00 uurAqua Sport (groep 2)
19.00 – 20.15 uurRecreatief zwemmen
(zonder reservering, personeel kan bij drukte (tijdelijk) de poort sluiten)
Woensdag
9.00 – 10.00 uur Banenzwemmen
vanaf 14 jaar
(vooraf telefonisch of bij de kassa reserveren verplicht)
10.00 – 11.00 uurBanenzwemmen
vanaf 14 jaar
(vooraf telefonisch of bij de kassa reserveren verplicht)
9.00 – 11.00 uurPeuterbad**
(Voor baby(‘s)/peuter(s) samen met ouder(s)/verzorger(s))
11.00 – 14.00 uurSchoolzwemmen
11.00 – 16.45 uurRecreatief zwemmen
(zonder reservering, personeel kan bij drukte (tijdelijk) de poort sluiten)
19.00 – 20.15 uurRecreatief zwemmen
(zonder reservering, personeel kan bij drukte (tijdelijk) de poort sluiten)
Donderdag
9.00 – 10.00 uurBanenzwemmen
vanaf 14 jaar
(vooraf telefonisch of bij de kassa reserveren verplicht)
10.00 – 11.00 uurBanenzwemmen
vanaf 14 jaar
(vooraf telefonisch of bij de kassa reserveren verplicht)
9.00 – 11.00 uurPeuterbad**
(Voor baby(‘s)/peuter(s) samen met ouder(s)/verzorger(s))
11.00 – 14.00 uurSchoolzwemmen
11.00 – 16.45 uurRecreatief zwemmen
(zonder reservering, personeel kan bij drukte (tijdelijk) de poort sluiten)
17.15 – 18.45 uur Zwemlessen A
19.00 – 20.00 uur
20.00 – 21.00 uur
Borstcrawl groep 1
Borstcrawl groep 2
19.00 – 20.15 uurRecreatief zwemmen
(zonder reservering, personeel kan bij drukte (tijdelijk) de poort sluiten)
Vrijdag
7.00 – 9.00 uur ‘Vroege Vogels’ Banenzwemmen
vanaf 14 jaar
(reserveren voor dit moment niet nodig)
9.00 – 10.00 uurBanenzwemmen
vanaf 14 jaar
(vooraf telefonisch of bij de kassa reserveren verplicht)
10.00 – 11.00 uurBanenzwemmen
vanaf 14 jaar
(vooraf telefonisch of bij de kassa reserveren verplicht)
9.00 – 12.00 uurPeuterbad**
(Voor baby(‘s)/peuter(s) samen met ouder(s)/verzorger(s))
11.00 – 14.00 uurSchoolzwemmen
11.00 – 16.45 uur Recreatief zwemmen
(zonder reservering, personeel kan bij drukte (tijdelijk) de poort sluiten)
19.00 – 20.15 uurRecreatief zwemmen
(zonder reservering, personeel kan bij drukte (tijdelijk) de poort sluiten)
Zaterdag
10.00 – 16.45 uurRecreatief zwemmen
(zonder reservering, personeel kan bij drukte (tijdelijk) de poort sluiten)
Zondag
10.00 – 12.00 uurPeuterbad**
(Voor baby(‘s)/peuter(s) samen met ouder(s)/verzorger(s))
10.00 – 12.00 uurBanenzwemmen
vanaf 14 jaar
(vooraf telefonisch of bij de kassa reserveren verplicht)
12.00 -16.45 uurRecreatief zwemmen
(zonder reservering, personeel kan bij drukte (tijdelijk) de poort sluiten)
laatste update: 10-5-2022

Bijzondere dagen en vakantieperiode:
Donderdag 26 mei – Hemelvaartsdag, geopend van 6.00 – 12.00 uur

Zondag 5 juni – 1e Pinksterdag, geopend van 10.00 – 16.45 uur

Maandag 6 juni – 2e Pinksterdag, geopend van 10.00 – 16.45 uur

Zaterdag 9 juli t/m zondag 21 augustus – zelfde openingstijden met uitzondering van de vrijdag, dan open vanaf 9.00 uur in plaats van 7.00 uur.

Zaterdag 17 september – Diploma zwemmen
(gesloten voor andere zwemactiviteiten)