Geplaatst op 9 september 2018.

Artikel in de Achtste Steen: ‘We zoeken bestuursleden’

Carel Swaan maakte een mooi artikel in het septembernummer van de Achtste Steen met voorzitter Frans Smit. Fijn dat we het van deze redactie ook op onze website mogen doorplaatsen. Iedereen kan het hier nog eens nalezen:

In 2014 droeg de gemeente Bronckhorst het beheer en de exploitatie van het Burgemeester Kruijffbad over aan de stichting Sport, Educatie en Cultuur Steenderen (SCE). De hoofddoelstelling van de stichting is het in standhouden van het zwembad. Het bestuur – zelf ook vrijwilligers – stelt samen met ruim 150 vrijwilligers en enkele vaste medewerkers alles in het werk om niet alleen het zwembad, maar ook de sporthal open te houden voor nu en in de toekomst.

Sluiting dreigde

De stichting SCE kocht het zwembad van de gemeente omdat de gemeente Bronckhorst had besloten drastisch op de zwembaden te gaan bezuinigen. Sluiting van het zwembad dreigde zelfs. Om de haalbaarheid van de continuïteit te waarborgen besloot de gemeenteraad destijds om dit in combinatie met de exploitatie van sporthal Het Hooge Wessel te doen. Uit het oogpunt van risicospreiding heeft de stichting gekozen voor een structuur met drie afzonderlijke entiteiten, te weten het Burgemeester Kruijffbad BV, Sporthal Hooge Wessel BV en Beheer BV. Het stichtingsbestuur telt momenteel zes bestuursleden, voorzitter, vicevoorzitter, secretaris/penningmeester en drie algemene bestuursleden. Het zijn allen onafhankelijke vrijwilligers die geen enkele band hebben met lokale belangengroepen. Vier van hen zijn bij de oprichting gelijktijdig aangetreden en voor een periode van tweemaal drie jaar benoemd. Twee bestuursleden zijn later toegetreden.

Non-profit onderneming

De stichting heeft vier parttime medewerk(st)ers in dienst, een van hen is bedrijfsleider die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken op het zwembad en in de sporthal. Daarnaast zijn er zo’n 150 vrijwilligers actief die in verschillende werkgroepen hun onmisbare bijdrage leveren. Het bestuur runt de stichting als een non-profit onderneming met extra aandacht voor de organisatie en belangen van de vele vrijwilligers. “In feite draaien we op de Steenderense gemeenschap en op vrijwilligers”, zegt SCE-voorzitter Frans Smit (74). Sponsors, donateurs en leden van onze Club van 100 zijn onmisbaar. En dat geldt ook voor onze buurman Aviko, die haar restwarmte kosteloos ter beschikking stelt om niet alleen het zwembadwater te verwarmen, maar tegelijkertijd ook de nabijgelegen school en sporthal van warmte voorziet”.

Nieuwe bestuursleden nodig

Het SCE-bestuur zit nu in zijn vijfde jaar. Smit: “Om statutaire redenen moet het bestuur op niet al te lange termijn ververst worden. Bovendien hebben we niet het eeuwige leven “. Om de continuïteit van bestuur en expertise te waarborgen is besloten om SCE-bestuursleden gefaseerd te laten aftreden. De voorzitter treedt eind van dit jaar af. Zijn functie wordt overgenomen door de huidige vicevoorzitter. De overige bestuursleden treden gefaseerd in de komende jaren af.

Smit: “Het bestuur zoekt derhalve nieuwe bestuursleden. De nieuwe medebestuurders moeten zich natuurlijk betrokken voelen bij de doelstelling van de stichting, affiniteit hebben met vrijwilligerswerk, onafhankelijk zijn, zich thuis voelen in onze dorpse omgeving, ‘hands-on’ willen zijn en zo mogelijk bestuurlijke/zakelijke leidinggevende ervaring hebben. Op www.zwembadsteenderen.nl/het-bestuur vindt men de nodige informatie. Men kan ook per mail contact met mij opnemen: voorzitter@stichting-sce.nl “.

Tekst: Carel Swaan / Foto: Jan Oostland

Lees ookActiviteitencommissies zoekt creatieve aanpakkers en hier lees je meer over al onze werkgroepen… 

 

 

Wij hopen snel weer activiteiten te kunnen melden op de agenda voor zwemseizoen 2021


Deel dit bericht

Inschrijven nieuwsbrief

Openingstijden zwembad Steenderen 2021

Van zaterdag 15 mei tot en met 19 september 2021 gaan de poorten open van het zwembad! Openstelling is alleen voor abonnementhouders. Dit in verband met COVID-19.

Lees hier de uitgebreide informatiebrief van onze voorzitter Jaap van de Vosse.

Bijzondere dagen en vakantieperiode:
23 mei – 1e Pinksterdag (zondag)
24 mei – 2e Pinksterdag (maandag)
17 juli t/m 29 augustus (zomervakantie)

Verdere invulling van de openingstijden zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt op deze pagina.

TIJDENS SLECHT WEER KAN HET PERSONEEL BESLISSEN DAT HET BAD (TIJDELIJK) GESLOTEN WORDT.


I.V.M. DE CORONA-MAATREGELEN KAN HET PERSONEEL BESLISSEN TIJDELIJK DE POORT TE SLUITEN.