Geplaatst op 9 september 2018.

Artikel in de Achtste Steen: ‘We zoeken bestuursleden’

Carel Swaan maakte een mooi artikel in het septembernummer van de Achtste Steen met voorzitter Frans Smit. Fijn dat we het van deze redactie ook op onze website mogen doorplaatsen. Iedereen kan het hier nog eens nalezen:

In 2014 droeg de gemeente Bronckhorst het beheer en de exploitatie van het Burgemeester Kruijffbad over aan de stichting Sport, Educatie en Cultuur Steenderen (SCE). De hoofddoelstelling van de stichting is het in standhouden van het zwembad. Het bestuur – zelf ook vrijwilligers – stelt samen met ruim 150 vrijwilligers en enkele vaste medewerkers alles in het werk om niet alleen het zwembad, maar ook de sporthal open te houden voor nu en in de toekomst.

Sluiting dreigde

De stichting SCE kocht het zwembad van de gemeente omdat de gemeente Bronckhorst had besloten drastisch op de zwembaden te gaan bezuinigen. Sluiting van het zwembad dreigde zelfs. Om de haalbaarheid van de continuïteit te waarborgen besloot de gemeenteraad destijds om dit in combinatie met de exploitatie van sporthal Het Hooge Wessel te doen. Uit het oogpunt van risicospreiding heeft de stichting gekozen voor een structuur met drie afzonderlijke entiteiten, te weten het Burgemeester Kruijffbad BV, Sporthal Hooge Wessel BV en Beheer BV. Het stichtingsbestuur telt momenteel zes bestuursleden, voorzitter, vicevoorzitter, secretaris/penningmeester en drie algemene bestuursleden. Het zijn allen onafhankelijke vrijwilligers die geen enkele band hebben met lokale belangengroepen. Vier van hen zijn bij de oprichting gelijktijdig aangetreden en voor een periode van tweemaal drie jaar benoemd. Twee bestuursleden zijn later toegetreden.

Non-profit onderneming

De stichting heeft vier parttime medewerk(st)ers in dienst, een van hen is bedrijfsleider die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken op het zwembad en in de sporthal. Daarnaast zijn er zo’n 150 vrijwilligers actief die in verschillende werkgroepen hun onmisbare bijdrage leveren. Het bestuur runt de stichting als een non-profit onderneming met extra aandacht voor de organisatie en belangen van de vele vrijwilligers. “In feite draaien we op de Steenderense gemeenschap en op vrijwilligers”, zegt SCE-voorzitter Frans Smit (74). Sponsors, donateurs en leden van onze Club van 100 zijn onmisbaar. En dat geldt ook voor onze buurman Aviko, die haar restwarmte kosteloos ter beschikking stelt om niet alleen het zwembadwater te verwarmen, maar tegelijkertijd ook de nabijgelegen school en sporthal van warmte voorziet”.

Nieuwe bestuursleden nodig

Het SCE-bestuur zit nu in zijn vijfde jaar. Smit: “Om statutaire redenen moet het bestuur op niet al te lange termijn ververst worden. Bovendien hebben we niet het eeuwige leven “. Om de continuïteit van bestuur en expertise te waarborgen is besloten om SCE-bestuursleden gefaseerd te laten aftreden. De voorzitter treedt eind van dit jaar af. Zijn functie wordt overgenomen door de huidige vicevoorzitter. De overige bestuursleden treden gefaseerd in de komende jaren af.

Smit: “Het bestuur zoekt derhalve nieuwe bestuursleden. De nieuwe medebestuurders moeten zich natuurlijk betrokken voelen bij de doelstelling van de stichting, affiniteit hebben met vrijwilligerswerk, onafhankelijk zijn, zich thuis voelen in onze dorpse omgeving, ‘hands-on’ willen zijn en zo mogelijk bestuurlijke/zakelijke leidinggevende ervaring hebben. Op www.zwembadsteenderen.nl/het-bestuur vindt men de nodige informatie. Men kan ook per mail contact met mij opnemen: voorzitter@stichting-sce.nl “.

Tekst: Carel Swaan / Foto: Jan Oostland

Lees ookActiviteitencommissies zoekt creatieve aanpakkers en hier lees je meer over al onze werkgroepen… 

 

 


Deel dit bericht

Inschrijven nieuwsbrief

Openingstijden zwembad Steenderen 2023

Van zondag 23 april tot en met zondag 24 september 2023 gaat de poort open van het zwembad!

** Op dit tijdstip is geen permanent toezicht aanwezig van het badpersoneel op het peuterbad. Het gebruik van het peuterbad is dan ook op eigen verantwoordelijkheid.

! Tijdens slecht weer kan het personeel beslissen (tijdelijk) de poort te sluiten.

Maandag
13.00 – 16.45 uur
Let op! alleen in zomervakantie >
Recreatief zwemmen
Alleen de maandagmiddagen extra geopend tijdens de zomervakantie van maandag 10 juli t/m maandag 14 augustus
12.15 – 13.00 uurMBVO
Meer Bewegen Voor Ouderen
18.00 – 18.45 uur Zwemclub
(tijdens de zomervakantie geen zwemclub)
19.00 – 19.45 uur Aqua Sport
(= helaas vol)
20.00 – 20.45 uur Aqua Bootcamp
(= helaas vol)
Dinsdag
9.00 – 10.00 uurBanenzwemmen
vanaf 14 jaar
10.00 – 11.00 uur Banenzwemmen
vanaf 14 jaar
9.00 – 16.45 uurPeuterbad**
(Voor baby(‘s)/peuter(s) samen met ouder(s)/verzorger(s))
11.00 – 14.00 uur Schoolzwemmen
(Tijdens zomervakantie geen schoolzwemmen)
11.00 – 16.45 uurRecreatief zwemmen
19.00 – 20.15 uurRecreatief zwemmen
19.45 – 20.30 uurBorstcrawlcursus
(= helaas vol)
Woensdag
9.00 – 10.00 uur Banenzwemmen
vanaf 14 jaar
10.00 – 11.00 uurBanenzwemmen
vanaf 14 jaar
9.00 – 16.45 uurPeuterbad**
(Voor baby(‘s)/peuter(s) samen met ouder(s)/verzorger(s))
11.00 – 14.00 uurSchoolzwemmen
(Tijdens zomervakantie geen schoolzwemmen)
11.00 – 16.45 uurRecreatief zwemmen
17.00 – 19.00 uurZwemles A
19.00 – 20.15 uurRecreatief zwemmen
Donderdag
9.00 – 10.00 uurBanenzwemmen
vanaf 14 jaar
10.00 – 11.00 uurBanenzwemmen
vanaf 14 jaar
9.00 – 16.45 uurPeuterbad**
(Voor baby(‘s)/peuter(s) samen met ouder(s)/verzorger(s))
11.00 – 14.00 uurSchoolzwemmen
(Tijdens zomervakantie geen schoolzwemmen)
11.00 – 16.45 uurRecreatief zwemmen
19.00 – 20.15 uurRecreatief zwemmen
Vrijdag
7.00 – 9.00 uur ‘Vroege Vogels’ Banenzwemmen
vanaf 14 jaar
(Tijdens zomervakantie geen ‘Vroege Vogels’ Banenzwemmen)
9.00 – 10.00 uurBanenzwemmen
vanaf 14 jaar
10.00 – 11.00 uurBanenzwemmen
vanaf 14 jaar
9.00 – 16.45 uurPeuterbad**
(Voor baby(‘s)/peuter(s) samen met ouder(s)/verzorger(s))
11.00 – 14.00 uurSchoolzwemmen
(Tijdens zomervakantie geen schoolzwemmen)
11.00 – 16.45 uur Recreatief zwemmen
17.00 – 19.00 uurZwemles B/C/ Zwemvaardigheid 1 & 2
19.00 – 20.15 uurRecreatief zwemmen
Zaterdag
9.00 – 11.00 uurZwemles A
11.00 – 16.45 uurPeuterbad**
(Voor baby(‘s)/peuter(s) samen met ouder(s)/verzorger(s))
11.00 – 16.45 uurRecreatief zwemmen
Zondag
10.00 – 16.45 uurPeuterbad**
(Voor baby(‘s)/peuter(s) samen met ouder(s)/verzorger(s))
10.00 – 11.00 uurBanenzwemmen
vanaf 14 jaar
11.00 -16.45 uurRecreatief zwemmen
laatste update: 23-3-2023

Bijzondere dagen en vakantieperiode:
Donderdag 27 april ’23 – Koningsdag – gesloten

Donderdag 4 mei ’23 – Dodenherdenking – vanaf 16.45 uur gesloten

Vrijdag 5 mei ’23 – Bevrijdingsdag – vanaf 16.45 uur gesloten

Donderdag 18 mei ’23- Hemelvaartsdag – geopend van 6.00 – 12.00 uur

Zondag 28 mei ’23 – 1e Pinksterdag – geopend van 10.00 – 16.45 uur

Maandag 29 mei ’23 – 2e Pinksterdag – geopend van 10.00 – 16.45 uur

Zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus ’23 – Zomervakantie Midden – zie tabel hierboven.

Donderdag 14 september (Kermis) ’23 – vanaf 16.45 uur gesloten
Vrijdag 15 september (Kermis) ’23 – 9.00 – 11.00 uur banenzwemmen – ’s avonds géén zwemlessen!
Zaterdag 16 september (Kermis) ’23 – 9.00 -11.00 banenzwemmen – géén zwemlessen!

Zaterdag 23 september ’23 – Diploma zwemmen – 10.00 – 11.00 uur banenzwemmen – daarna gesloten voor andere zwemactiviteiten